سایت شیک : طراحی سایت

خاموشی ها ارتباطی به ماینرها ندارد

خاموشی ها ارتباطی به ماینرها ندارد

سایت شیک: بگفته کارشناسان حوزه رمزارز و بلاک چین، خاموشی های شهر تهران ارتباطی به فعالیت ماینرها ندارد و در وضعیت تحریمی و برای حل مشکل ارزآوری در کشور، استخراج بیت کوین باید غنیمت شمرده شود.


به گزارش سایت شیک به نقل از ایسنا، نشست خبری سازمان نظام صنفی کامپیوتری با موضوع استخراج رمزارزها، امروز اجرا شد. در این جلسه برات قنبری -دبیرکل سازمان نظام صنفی کامپیوتر ای- با اعلان اینکه اقتصاد کشور ما اقتصاد نفت محور و بانک محور است، اضافه کرد: ما ناگزیریم به سمت اقتصاد دانش بنیان و فناوری های نو حرکت نماییم. به همین دلیل سازمان نصر که متشکل از ۱۸ هزار شرکت و مجموعه فعال است، بنا گذاشت وارد دو حوزه تکنولوژی های جدید بلاک چین و رمزارز شود و از آنجایی که مدتی است موضوع خاموشی های اخیر و کمبود انرژی و ماینینگ ها مطرح شده، بناست امروز، حوزه رمزارزها و ارتباط آن با انرژی بررسی می شود.
وی با اعلان اینکه در هر برنامه پنج ساله همیشه پیش بینی ایجاد ظرفیت انرژی در کشور را داریم که موتور محرکه اقتصاد و صنایع و گسترش آنها از الزامات توسعه کشور است، افزود: در موضوع کمبود انرژی و خاموشی ها باید اشاره نمود زمانی که در تهران ما خاموشی داشیتم، میزان کمبود انرژی در آن زمان دو برابر مصرف انرژی رمزارزها بود که نشان میدهد مشکل از عدم کنترل و برنامه ریزی تقسیم بار و میزان بار شبکه است که ما نتوانستیم میزان مصرف و نیاز را در زمان های مختلف برآورد نماییم.
دبیرکل سازمان نظام صنفی کامپیوتری افزود: سازمان نصر از ماه های گذشته کوشش کرد با مسولان تصمیم گیر هماهنگی داشته باشد و بتواند با وزارت نیرو به تفاهم برسد، اما چون بحث مخالفت وزارت نیرو با این صنعت نوپا وجود داشته ما نتوانستیم دراین زمینه به توافق برسیم. در صورتیکه قرار بود جدول زمانی و مکانی مورد توافق جهت تامین برق این صنعت به همراه قیمت های پیشنهادی توسط وزارت نیرو در ۱۵ آذر ارسال شود، این اتفاق تا کنون نیفتاده است.
قنبری با اعلان اینکه این فناوری جزو الزامات در کشور است، اظهار نمود: ما نمی توانیم با دستورالعمل های ۱۰ سال پیش، مسائل کشور را حل نماییم. در شرایطی که ما تحریم هستیم، دستگاه های اجرائی در کشور نباید با خودتحریمی مانع رشد و توسعه شوند. آن هم در صورتیکه رمزارزها می توانند ارز مورد نیاز کشور خصوصا برای حوزه آی تی را فراهم آورد و می توانیم با ثبات تصمیم گیری و سیگنال های مثبت به سرمایه گذاری های خارجی، مشکلات و موانع را حل نماییم.

تعرفه برق استخراج رمزارز، منجر به نابودی این صنعت است
همین طور امیرحسین سعیدی نائینی - –رئیس هیات مدیره دوره اول نظام صنفی کامپیوتر ای- با اعلان اینکه پدیده رمزارز بیش از ۱۰سال است که در دنیا ظهور کرده، اظهار داشت: باتوجه به تحریم های آمریکا مقابل ایران و نیاز مبرم به ارز پیش بینی می شد دولت فضا را برای فعالیت بخش خصوصی دراین زمینه آماده کند، در صورتیکه وزارت نیرو به سبب مخالفت خود حتی ادعا می کرد که در مساجد برای استخراج رمزارز استفاده می نمایند، آن هم در صورتیکه دستگاه ماینر صدا و حرارت زیادی دارد.
وی با اعلان اینکه مقابل پیشتازان صنعت استخراج، القاب قاچاقچی انرژی هم به کار برده شده، اظهار نمود: البته جامعه متخصص و متعهد کشور سکوت نکردند، اما این دفعه با برنامه ای جدید و از زبان هیات دولت مصوبه ای ابلاغ کردند که تعرفه اش به شکلی بود که این کار را غیراقتصادی و غیرمنطقی کرده و منجر به نابودی این صنعت می شود.
رئیس هیات مدیره دوره اول نظام صنفی با طرح این پرسش که آیا به کارگیری این فناوری در کشور مفیدست یا مضر، بیان کرد: اگر ارز دیجیتال را در کشور تولید نکنیم، باید آنرا از خارج خریداری نماییم، این یک توضیح ساده است، چرا وقتی خودمان می توانیم در داخل کشور رمزارز تولید نماییم، معادل آنرا به کشورهای خارجی بپردازیم و آنرا وارد نماییم. ما در سازمان نصر حق نداریم وارد مسائل سیاسی شویم، اما آنچه اتفاق افتاده، جواب منطقی ندارد.
سعیدی نائینی افزود: یک فناوری ظهور کرده که تاب آوری ما در مقابل تحریم ها را بیشتر می کند. برایمان ارزآوری دارد و جلوی خروج ارز را می گیرد. با نگاهی به آنچه در مورد رمرزارزها پیش می آید، باید دید سیاست های وزارت نیرو چیست؟
عباس آشتیانی -رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک چین سازمان نظام صنفی کامپیوتر ای- هم اظهار نمود: در شرایطی که رمزارزها در کشور اهمیت راهبردی دارند، برخوردهای سلیقه ای نهادها برای این است که سوء مدیریت خودرا بپوشانند.
وی با اعلان اینکه پیک مصرف برق در تابستان امسال ۵۸ هزار مگاوات و پیک زمستان، ۴۳ هزار مگاوات بود، اظهار داشت: مرکز مطالعات وزارت نیرو همیشه پیک مصرف سال های آتی را پیش بینی می کند. این مرکز برای امسال، ۶۲ هزار مگاوات را پیش بینی کرده بود که وزارت نیرو باید ظرفیت لازم را تامین می کرد. این ها چیزی نیست که از وزارت نیرو پوشیده باشد.
رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک چین سازمان نصر افزود: سخنگوی صنعت برق می گوید ما ۳۱۰ مگاوات ظرفیت قانونی استخراج و ۳۰۰ مگاوات ظرفیت غیرقانونی داریم. در صورتیکه هیچ افتخاری در این ۳۱۰ مگاوات ظرفیت قانونی نیست، برای اینکه سرمایه گذاران دستگاه هایی دارند که برای آنها هزینه شده و مجبورند از آن استفاده کنند، اما اینکه چند سرمایه گذار حاضر شدند پس از تعرفه های وزارت نیرو دراین زمینه سرمایه گذاری کنند، نزدیک به صفر است.
آشتیانی با اعلان اینکه در کل جهان ظرفیت برق برای استخراج رمزها، ۱۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات است، اظهار نمود: اگر هم به همان ظرفیت قانونی ۳۰۰ مگاوات استخراج هم نگاه نماییم می بینیم که سهم ایران از استخراج رمزارز، ۲.۴ درصد است و اگر هم با در نظر گرفتن آمار غیرقانونی، عدد ۶۱۰ مگاوات را در نظر بگیریم، این سهم، تنها پنج درصد می شود.
۱.۵ درصد ظرفیت استخراج رمزارز، عامل خاموشی هاست؟
ایشان سپس اشاره کرد: ۳۶ درصد برق مصرفی کشور مربوط به صنایع، ۳۱ درصد مصرف خانگی، ۱۴ درصد کشاورزی و ۲ درصد مربوط به معابر است. وقتی می گوییم ظرفیت استخراج رمزارز، ۳۰۰ مگاوات است، این عدد نسبت به پیک ما، ۰.۷ درصد و در وضعیت ۶۰۰ مگاوات، این عدد ۱.۵ درصد است. آیا این موارد عامل خاموشی هاست؟ که مازوت سوزی را توجیه کند؟
آشتیانی با اعلان اینکه سال قبل کشور را از دو میلیارد دلار سرمایه رمزارزی محروم کردند، اضافه کرد: با تعرفه ای که گذاشته شده، مردم را از پروسه قانونی و فضای شفاف به کارهای زیرزمینی سوق دادند. وظیفه وزارت نیرو تامین برق مورد نیاز صنایع کشور است. صنعت استخراج مظهر شفافیت است، درآمدهایش قابل محاسبه است. کافی است مانند سایر صنایع با آن برخورد شود و ما نهاد سازمان امور مالیاتی را داریم که به این موارد رسیدگی کند.

بیت کوین می تواند مشکل ارزآوری را حل کند
همین طور فریدالدین معصومی -نماینده سندیکای تولید برق کشور- درباره آمادگی صنعت نیروگاهی کشور، اظهار داشت: مجموعه سندیکای برق، ۵۰ درصد تولید برق کشور را در دست دارد و جمع دارایی های سندیکا، ۲۲.۵ میلیارد یورو است. طبق آمار وزارت نیرو، حدود ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت بلااستفاده داریم که کارایی برای نیروگاه ها ندارد. بدین سبب مشکل خاموشی های اخیر کشور ربطی به ماینرها ندارد و ما به آسانی می توانیم از ظرفیت نیروگاه ها، ظرفیت ماینرها را افزایش دهیم.
وی با اعلان اینکه اتفاقاتی که لازم بوده در وزارت نیرو بیفتد، نیفتاده است، اظهار داشت: نرخ خرید برق از نیروگاه ها از سال 1394 ثابت مانده، در صورتیکه ما در طول این مدت تورم زیادی داشتیم. امسال سوخت بیشتری برای نیروگاه ها تامین شده، اما چرا نیروگاه ها نتوانستد پا به پای برنامه پنجم و ششم توسعه پیش بروند؟ چون راندمانشان پایین است. استخراج بیت کوین در کشور باید غنیمت شمرده شود. اگر بخش خصوصی فعال و حمایت می شد، می توانست مشکل رمزارز و مشکل ارزآوری وزارت نیرو را حل کند.
منبع:

1399/11/01
12:50:36
0.0 / 5
1291
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
طراحی سایت شیک
لینک دوستان سایت شیك
طراح سایت شیک