سایت شیک : طراحی سایت
در یك مطالعه بررسی شد

وضعیت جرائم منافی عفت در فضای مجازی

وضعیت جرائم منافی عفت در فضای مجازی

نتایج یك پژوهش نشان داد هم اكنون وضعیت جلوگیری از جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی، با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد.


به گزارش سایت شیک به نقل از ایسنا، در سالیان اخیر؛ جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر افزایش زیادی پیدا کرده و این مورد سبب ایحاد مخاطرات زیادی در میان خانواده ها و جامعه شده است.
هم اکنون کنترل و رصد فضای مجازی، نظارت بر خدمات اینترنتی و شناسایی و انهدام باندهای تولید و توزیع محتوای مستهجن از وظایف تخصصی پلیس فتا و امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی است.
پیشگیری و مقابله با جرائم منافی عفت به سبب افزایش روز افزون کاربران فضای مجازی و عدم دسترسی به سرورهای اصلی اینترنت و شبکه های مجازی برای ردیابی مجرمان، با دشواری هایی روبرو شده است.
با عنایت به این که پلیس برنامه ها و اقدامات زیادی برای جلوگیری از این جرائم انجام داده، پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، با انجام مطالعه ای این اقدامات را بررسی کردند تا مشخص شود وضع موجود و مطلوب جلوگیری از این جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر چگونه است.
اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از راه پرسش نامه جمع آوری شد و از این طریق نظرات 197 نفر از فرماندهان و مدیران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و مدیران رصد فضای سایبر امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (پاوا) شاغل در مراکز فرماندهی انتظامی استان ها مورد بررسی قرار گرفت.
ارزیابی های این مطالعه نشان داد که بین مولفه های وضع موجود و مطلوب جلوگیری از جرائم منافی عفت و اخلاف عمومی در فضای مجازی شکاف مفهوم داری وجود دارد.
بیشترین شکاف به ترتیب در مولفه های «نظارت بر تبلیغات»، «مشکلات قانونی، اجرایی و قضایی پیشگیری»، «نظارت بر کسب وکارها» و «نظارت و ارزیابی اقدامات گذشته» است.
مبحث نظارت بر تبلیغات شامل؛ نظارت بر فروش محصولات غیرقانونی در رابطه با منافی عفت و اخلاق عمومی (مانند لوازم جنسی و..)، نظارت بر تبلیغات مستهجن سایت ها و شبکه های اجتماعی در حوزه کسب وکارهای اینترنتی، شناسایی و نظارت بر مضامین مستهجن برای جذب فالوئر یا برای عضوگیری است.
در مورد مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی جلوگیری از جرائم منافی عفت می توان به مشکلات در عرضه راهکارهای لازم در زمینه بازرسی و توقیف پایگاه های داده از راه سیستم مخابراتی بین المللی، پیشنهاد تاسیس دادگاه های اختصاصی برای جرائم فضای سایبر به مراجع قضایی، افزایش مهارت کارکنان برای مستندسازی و ادله جرائم برای عرضه به مراجع قضایی اشاره نمود.
بر مبنای یافته های پژوهش، بنظر می رسد اشرافیت لازم بر جرم و مجرمان توسط پلیس های تخصصی تا حدود مناسبی محقق شده است و در مولفه ها و شاخصهای شناسایی و صدمه شناسی جرم، ردیابی هویت، گشت در فضای مجازی و استفاده از سامانه ها اقدامات متناسبی برنامه ریزی و اجرا شده است؛ باآنکه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
یافته نشان میدهد در مواردی که اقدامات پیشگیرانه به پیشگیری وضعیت سایبری مرتبط می باشد، وضع موجود جلوگیری از جرم در سطح پلیس نسبتا مطلوب ارزیابی می شود.
به قول پژوهشگران؛ این امر در مولفه هایی مانند اشراف اطلاعاتی، منابع فیزیکی، حتی منابع مالی و ساختارها قابل ردیابی است ولی هرچقدر مولفه ها و شاخص ها به پیشگیری های اجتماعی سایبری مرتبط می شود، شکاف بیشتری مشاهده می شود. ازاین رو یکی از خصوصیت های اصلی این جرم را خصوصیت های فرهنگی آن می توان بیان کرد که مولفه ها و شاخصهای کنترل آن در اختیار پلیس قرار ندارد.
به بیان دیگر؛ در مولفه هایی که مربوط به ساختار درون سازمانی پلیس است و پلیس نقش اصلی را در کنترل شاخصهای پیشگیری کننده بر عهده دارد، با شکاف کم تری مواجه هستیم و هر چقدر به مولفه ها و شاخصهای برون سازمانی نزدیک می شویم و اصطلاحا اشرافیت پلیس بر آن کاسته می شود، با شکاف بیشتری مواجه می شویم.
بعنوان نمونه؛ در مولفه هایی مانند نظارت بر تبلیغات در فضای سایبر به سبب ماهیت بومی نبودن شبکه های اجتماعی، مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی که ماهیت قانون گذاری دارد و مشکلات نظارت بر کسب وکارها به خصوص مواردی که با منافع اقتصادی و مالی جرائم منافی عفت ارتباط مستقیمی دارند و در حوزه نفوذ شبکه های بانکی هستند، این امر محسوس تر است.
محمدی برزگر و بختیاری؛ پژوهشگران این مطالعه سهم چشم گیری از عدم موفقیت های پیشگیرانه این جرائم را مشکلات قانونی، اجرایی و قضایی و کمبود هماهنگی بین سازمان های اثرگذار می دانند.
آنها در این خصوص می گویند: با عنایت به این که پیشگیری اجتماعی از جرم اهمیت زیادی دارد، اقدامات پلیسی دراین زمینه کفایت لازم را ندارد و باید در رویکردهایی مانند اطلاع رسانی و برنامه های اجتماعی و فرهنگی، برنامه های وسیع تری در دستور کار قرار گیرد.
به قول این پژوهشگران؛ رسیدن به وضعیت مطلوب جلوگیری از جرائم منافی عفت نیازمند اقدامات یک پارچه و منسجم، برنامه ریزی، بهسازی و تقویت اقدامات در حوزه های موثر دخیل در جرم در درون و برون سازمان است.
این محققان با عنایت به یافته های پژوهش پیشنهاداتی عرضه کردند:
- تعامل و همکاری با عرضه دهندگان خدمات دسترسی ملی و بین المللی برای ردیابی هویت پورنوگرافی؛
- پایش و کنترل منابع مالی کسب وکارهای در رابطه با جرم در فضای سایبر با همکاریهای بین سازمانی و شبکه های بانکی؛
- پایش مستمر سایت ها و شبکه های اجتماعی که از تبلیغات منافی عفت و مستهجن برای تبلیغ کالا و خدمات استفاده می کنند؛
- کنترل، نظارت و مقابله هوشمند با سایت و شبکه های اجتماعی سازمان یافته که در پوشش کسب و کارها اقدام به انجام فعالیتهای هرزه نگارانه جنسی می کنند؛
- به کارگیری شیوه های پیشگیری وضعی برخواسته از تبیین های خرد در حوزه جرائم کسب وکارهای منافی عفت؛
- تهیه و عرضه لایحه با همکاری سایر سازمان های مسئول برای رفع خلأهای قانونی موجود در فضای سایبر؛
- پیشبینی سازوکارهای لازم برای افزایش اختیارات پلیس در تحقیقات مربوط به جرم؛
- تخصیص منابع مالی لازم برای خرید یا ساخت فن آوری و نرم افزارهای هوشمند مورد نیاز برای پایش جرم؛
- تدوین راهبردهای سازمانی برای جذب، نگهداشت و خروج نیروی انسانی متخصص جلوگیری از جرم؛
- بررسی سازوکارهای احراز هویت کاربران و ردیابی آنان در فضای سایبر؛
- اتصال سامانه های اطلاعاتی ناجا به سایر سامانه های سازمان های در رابطه با پیشگیری مانند مراجع قضایی، سازمان زندان ها و... به منظور دستیابی و رصد مجرمان؛
- بررسی مستمر سایت ها و صفحات مشکوک به جرم در فضای سایبر، کشف و فیلترینگ؛
- شناسنامه دار کردن و ایجاد بانک اطلاعاتی بزه کاران جرم؛
- بهره برداری از فن آوری داده کاوی و پیشبینی جرم برای شناسایی الگوهای پنهان جرم؛
- راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با همکاری و هماهنگی سایر سازمان ها؛
- راه اندازی پلیس برخط برای گزارش آنلاین جرم توسط کاربران فضای سایبر؛
- آگاه سازی شهروندان از ترفندهای مجرمین منافی عفت از راه برنامه های پیشگیری اجتماعی؛
- سیاست گذاری در حوزه رسانه ای، عملیات روانی و اطلاع رسانی فضای مجازی؛
- برنامه ریزی آموزشی اختصاصی برای کارکنان پلیس فتا و امنیت اخلاقی پاوا.
نتایج این مطالعه پاییز سالجاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی وضع موجود و مطلوب جلوگیری از جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر» در پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی وابسته به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا انتشار یافته است.
منبع:

1399/07/03
22:04:33
5.0 / 5
1491
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
طراحی سایت شیک
لینک دوستان سایت شیك
طراح سایت شیک