سایت شیک : طراحی سایت
معاون پروژه شبكه ملی اطلاعات:

پلتفرمها با طرح صیانت خدمات بهتری می دهند

پلتفرمها با طرح صیانت خدمات بهتری می دهند

به گزارش سایت شیک معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه روح حاکم بر طرح صیانت نهادسازی برای حفظ داده های ملی و داده های کاربر است، اظهار داشت: در صورت اعمال این مقررات، پلت فرم باکیفیت بهتری خدمات می دهد.


به گزارش سایت شیک به نقل از مهر، هفتاد و چهارمین محفل هم افزایی جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک با هدف بررسی نیازها و کارکردهای شبکه ملی اطلاعات با حضور مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات و کارشناسان فضای مجازی برگزار شد.رویکرد کشورهای مختلف برای اعمال حاکمیت در اینترنتدر این نشست مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر این که یکی از نگاههای شبکه ملی اطلاعات حفظ قدرت و حاکمیت ملی و استقلال در فضای مجازی است، عنوان کرد: ساختار شبکه جهانی اینترنت شرایط را بگونه ای رقم زده که دولت های مختلف درحال حرکت به سمتی هستند که این شبکه را در قالب سیاست های خودشان مدیریت پذیر کنند. وی افزود: برای مثال کشورهای اروپایی در این عرصه از حیث رگولیشن و مقررات گذاری این فضا را مدیریت می کنند. به نحوی که پلت فرم هایی که قصد دارند در اروپا فعالیت کنند باید چارچوب مقررات سرزمینی کشورهای اروپایی را بپذیرند. در عین حال استراتژی کشوری مانند چین متفاوت می باشد و این کشور در تلاش است تا قطب جدیدی در مدیریت اینترنت ایجاد نماید. بنابراین شاهد هدفگذاری چین در سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات و پلت فرم هایی هستیم که قابل رقابت با بازار جهانی باشند. کریمی نیسیانی با اشاره به اینکه استراتژی کشوری مانند روسیه هم در این حوزه متفاوت می باشد، اضافه کرد: نقطه قوت روسیه تمرکز بر پلت فرم های داخلی با نگاهی به ایجاد روابط با کشورهای همسوی خود است تا در بازار جهانی فضای مجازی هم نقش آفرین باشد. وی تصریح کرد: کشور ما هم در حوزه فضای مجازی، مانیفست اصلی خویش را شبکه ملی اطلاعات قرار داده تا حاکمیت جمهوری اسلامی از این طریق در فضای مجازی شکل گیرد.نگاه آینده نگر شبکه ملی اطلاعات برای حفظ استقلال فضای مجازیمعاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر این که اساسا شبکه ملی اطلاعات به دنبال محدود کردن و قطع دسترسی به اینترنت نیست و مدل معماری این شبکه از نگاه فنی و تخصصی هم موید این مورد است که کشور به دنبال قطع اینترنت جهانی نیست، با انتقاد از برخی فضاسازی ها در مورد ایجاد محدودیت برای دسترسی کاربران عنوان کرد: در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تسهیل خدمات دسترسی به ترافیک بین الملل و سرویسهای مورد نیاز کاربران، تسهیل ترانزیت ارتباطات بین الملل و امکان جذب بازار بین المللی برای پلت فرم های داخلی پیشبینی شده است. این اهداف عملیاتی که باید تا سال ۱۴۰۴ به سرانجام برسد، جایگاه کشور در حوزه اینترنت بین الملل و تأمین بازار برای پلت فرم ها را ارتقا می دهد. به قول این مقام مسئول، معماری شبکه ملی اطلاعات دارای نگاهی به روز و آینده نگر همراه با سرویسهای جدید است تا حداکثر استقلال فضای مجازی در داخل کشور کسب شود. بدون این که اختلال در نیازمندی های مردم بوجود آمده و یا محدودیتی برای دسترسی مردم به وجود بیاید. کریمی نیسیانی با تکیه بر این که اصول طراحی شبکه ملی اطلاعات فنی و عقلی است اما دشمنان می خواهند از آن برداشت ناصحیح کنند که این منصفانه نیست، این سوال را بیان کرد که کدام بخش از آنچه که در معماری شبکه ملی اطلاعات آورده شده است با چارچوب استاندارد طراحی شبکه مغایر است؟وی اظهار داشت: نگاه ما در مورد شبکه ملی اطلاعات یک نگاه درون زا و برون نگر است. به این مفهوم که در معادلات جهانی اینترنت نقش آفرین باشیم؛ ما معتقدیم که با پتانسیل های موجود کشور، این اتفاق قابل دستیابی است.گارانتی حفظ حریم خصوصی در طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازیمعاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان مباحثی که در طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی مطرح می شود به مبحث مقررات گذاری برای حضور پلت فرم های خارجی در کشور که در این طرح آمده اشاره نمود و اظهار داشت: وزارت ارتباطات منطقه آزاد اینترنت را راه اندازی کرده است و زیرساختی فراهم شده تا پلت فرم های خارجی برای عرضه سرویس بهتر به کاربران ایرانی، سرور CDN خویش را داخل کشور بیاورند. وی ضمن اشاره به موقعیت ایران در اتصال مسیرهای شمال غربی به کابل های بین المللی شرق، اظهار داشت: عمده کابل های بین المللی که ستون اینترنت جهانی است برای اتصال غرب و شرق از کانال سوئز عبور کرده و از منطقه خلیج فارس به سمت شرق مسیریابی می شوند. با این وجود این مسیر کابل زمینی می تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ما داشته باشد و قابلیت اطمینان برقراری ارتباط بین الملل را برای ما همیشگی کند. کریمی نیسیانی افزود: از نظر من بعنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی یک قاعده گذاری در این حوزه با گارانتی حفظ حریم خصوصی کاربر است. ما می خواهیم امکانات در اختیار پلت فرم بین المللی که در کشور ما فعالیت دارد قرار دهیم. منطق فنی هم این است که این پلت فرم باید در نزدیکترین نقطه به کاربر باشد و این همان تضمین منافع کاربر داخلی است. به نقل از ایشان، روح حاکم بر این طرح، نهادسازی برای حفظ داده های ملی و داده های کاربر است. در صورت اعمال این مقررات، پلت فرم باکیفیت بهتری خدمات می دهد و از منافع کاربر هم حفاظت می شود. این مورد در همه کشورها در حال اجرا می باشد. سوال این است که کجای دنیا خلاف این مسئله عمل می کنند؟ معلوم نیست که چرا در کشور ما آنقدر با تردید مواجه می شویم و تا این حد به نگرانی مردم دامن زده می شود. مبحث در کلیات امر مشخص است و تعدادی از متخصصان مجلس و دولت و کارشناسان می توانند جزئیات آنرا کم و زیاد کنند.پلتفرم های بین المللی باید پاسخگوی کاربران داخلی باشنداین کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای صیانت از حریم خصوصی، باید قاعده گذاری مناسب شکل بگیرد و پلت فرم های بین المللی در داخل کشور پاسخگو باشند، اضافه کرد: سوال این است که آیا کشورهای دیگر راه دیگری را رفتند؟ ترکیه، آلمان، فرانسه، چین و ژاپن چطور قابلیت مقررات گذاری برای پلت فرم ها ایجاد کردند؟وی با تکیه بر این که در مقام دفاع و یا مخالفت در مورد این طرح صحبت نمی کنم بلکه باید حقیقت را دید، اظهار داشت: یک فضای دلهره آمیز در این خصوص بوجود آمده و یک سری افراد ناآگاه هم به این فضا می دمند. من معتقدم که این طرح قابلیت اصلاح نکاتی را دارد و باید برطرف شود. اما کل ماجرا همسو با جریاناتی است که در دنیا اتفاق می افتد. این یک برداشت منصفانه است. کریمی نیسیانی اظهار داشت: امیدواریم نقطه نظرات کارشناسی در کمیسیون مشترک بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی به جمع بندی برسد تا منافع ملی در این طرح تأمین شود. معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات در مورد تردیدهایی که به مبحث حفاظت از داده در طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی عنوان می شود، هم خاطرنشان کرد: اصل ۲۵ قانون اساسی تکلیف حریم خصوصی را روشن کرده و بر اساس آن دسترسی به داده های افراد مجازات دارد و این مسئله فتوای مقام معظم رهبری هم است. وی با تکیه بر این که کشور ما دارای یکی از متعالی ترین قوانین حفظ حریم خصوصی است و این قوانین بازدارنده، کسانی را که به حریم خصوصی افراد تجاوز کرده و دسترسی پیدا کنند هدف قرار داده است، اظهار داشت: برخی با فضاسازی و ذهنیت سازی غلط، ذهن مردم را درگیر این موضوعات می کنند. دامن زدن به این فضاسازی ها سبب شده که بخشی از پلت فرم های داخلی مظلوم واقع شوند. ما نیازمند یک پیوست رسانه ای مناسب برای اطلاع رسانی قوی برای مردم در این حوزه هستیم.


منبع:

1400/06/30
18:25:06
5.0 / 5
1016
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
طراحی سایت شیک
طراح سایت شیک