سایت شیک : طراحی سایت

آرشیو مطالب : چت

در گفت و گو با یك كارشناس بررسی شد

واكنش كاربران ایرانی به كوچ جهانی از واتساپ

واكنش كاربران ایرانی به كوچ جهانی از واتساپ
در پی استقبال كاربران

استوری توییتر از كار افتاد!

استوری توییتر از كار افتاد!

پیام های محو شونده به واتساپ می آید

پیام های محو شونده به واتساپ می آید

اولتیماتوم غول نفتی آمریكایی به كارمندانش برای حذف وی چت

اولتیماتوم غول نفتی آمریكایی به كارمندانش برای حذف وی چت

ارتباطات در اینترنت

ارتباطات در اینترنت

ممنوعیت بازی چینی محبوب در هند

ممنوعیت بازی چینی محبوب در هند
در تازه ترین اقدام؛

ترامپ داد و ستد با تیك تاك و وی چت را ممنوع كرد

ترامپ داد و ستد با تیك تاك و وی چت را ممنوع كرد

جی میل به ابزارهای كاری بیشتری مجهز شد

جی میل به ابزارهای كاری بیشتری مجهز شد
مطالب طراحی سایت شیک
سایت شیک